Punten systeem

Reglement puntensysteem WTC Eendracht Melle

1.

Het is de bedoeling om via een puntensysteem onze leden de mogelijkheid te geven een krediet op te bouwen voor de aanschaf van kledij of voor het betalen van het lidgeld.

2.

Gedurende een puntenjaar (van 01 oktober tot 30 september) kan een lid punten verzamelen die hij gedurende het daaropvolgende puntenjaar moet gebruiken.
Op 1 oktober gaan de tellers terug op nul.

3.

Kledij-krediet :

Elke deelname aan een rit uit het circuit BOKAAL en/of uit het circuit TROFEE HET LAATSTE NIEUWS geeft recht op 1 punt.
Om recht te hebben op deze punten dient het overzicht van de verreden km
tijdig overgemaakt te worden aan de voorzitter.

4.

Lidgeld-krediet :
Elke deelname aan volgende activiteiten geeft recht op :
1ste clubrit van het jaar met foto : 8 punten
Deelname clubfeest en ledenvergadering : 2 punten
Medewerker op een organisatie (1/2 dag) : 3 punten
Medewerker op een organisatie (1 dag) : 8 punten

5.

Wanneer niet-leden meehelpen tijdens onze organisaties worden hun verworven punten ingeschreven bij een door hun aan te wijzen lid.

6.

Het bestuur beslist jaarlijks hoeveel de waarde van 1 punt bedraagt en deelt dit mede aan de leden via de laatste Eendrachtkrant van het jaar.

7.

In de laatste Eendrachtkrant van het jaar zal er ook een lijst verschijnen met de verworven punten van elk lid en de aldus bekomen kortingen.

8.

Het verworven krediet kan nooit cash uitbetaald worden en het is uiteraard niet de bedoeling onze leden te betalen om te fietsen.
Om recht te hebben op dit krediet moet men dus lid blijven van de club.

 
 
by R & T