lid worden ?

Jaarlijks lidgeld

Het lidgeld bedraagt:

- individueel en/of familie (ongeacht aantal leden op hetzelfde adres): 50 €
- individueel <13 jarige : 35 €

Hierin zijn begrepen de jaarlijkse aansluiting bij de VBR (Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme) en de werkingskosten van de club.

U heeft er alle baat bij om de ganse familie aan te sluiten gezien de verzekering volgende activiteiten dekt: wielrennen, veldrijden, wielertoerisme, mountainbike, alsmede alle activiteiten met het oog op instandhouding van de conditie (jogging, zwemmen, wandelen, fitness, turnen, athletiek) in federaal- of clubverband en bij private beoefening (24/24 uur), zowel in binnen- als buitenland.

Nieuw lid

Een fietsend lid kan kiezen uit 2 formules:

Indien men kiest voor een zomerpakket ontvangt hij/zij het eerste jaar een kledingpakket van 2 stuks (een zomertrui en broek) en dient men het eerste jaar 100 € te betalen, lidgeld inbegrepen.
Indien men kiest voor een winterpakket ontvangt hij/zij het eerste jaar een kledingpakket van 4 stuks (zomer- en wintertrui en broek) en dient men het eerste jaar 160 € te betalen, lidgeld inbegrepen.

Kledingstukken die in stock zijn worden aan hem/haar overhandigd, maar de overige stukken dienen besteld te worden en worden pas overhandigd na levering door de leverancier. Afhankelijk van de toetredingsdatum kan dit een tijdje duren.

Ons puntensysteem

1. Het is de bedoeling om via een puntensysteem onze leden de mogelijkheid te geven een krediet op te bouwen voor de aanschaf van kledij of voor het betalen van het lidgeld.

2. Gedurende een puntenjaar (van 01 oktober tot 30 september) kan een lid punten verzamelen die hij gedurende het daaropvolgende puntenjaar moet gebruiken.
Op 1 oktober gaan de tellers terug op nul.

3. Kledij-krediet :

Elke deelname aan een rit uit het circuit BOKAAL en/of uit het circuit TROFEE HET LAATSTE NIEUWS geeft recht op 1 punt.
Om recht te hebben op deze punten dient het overzicht van de verreden km
tijdig overgemaakt te worden aan de voorzitter.

4. Lidgeld-krediet :

Elke deelname aan volgende activiteiten geeft recht op :
1ste clubrit van het jaar met foto : 8 punten
Deelname clubfeest en ledenvergadering : 2 punten
Medewerker op een organisatie (1/2 dag) : 3 punten
Medewerker op een organisatie (1 dag) : 8 punten

5. Wanneer niet-leden meehelpen tijdens onze organisaties worden hun verworven punten ingeschreven bij een door hun aan te wijzen lid.

6. Het bestuur beslist jaarlijks hoeveel de waarde van 1 punt bedraagt en deelt dit mede aan de leden via de laatste Eendrachtkrant van het jaar.

7. In de laatste Eendrachtkrant van het jaar zal er ook een lijst verschijnen met de verworven punten van elk lid en de aldus bekomen kortingen.

8. Het verworven krediet kan nooit cash uitbetaald worden en het is uiteraard niet de bedoeling onze leden
te betalen om te fietsen.

Om recht te hebben op dit krediet moet men dus lid blijven van de club.

Onze filosofie

Onze slogan is : “Fietsen is vrijheid”.
U mag rijden zoveel en/of zo weinig u zelf wenst.
U mag rijden waar en wanneer u zelf wil.

Wij vragen, géén verplichting :

We proberen een maximaal aantal ritten de rijden :

- in de zomer voor “BOKAAL”
- in de winter voor “trofee HET LAATSTE NIEUWS”

en appreciëren het dan ook als u hiervoor een inspanning wil leveren
Jaarlijks éénmaal mee te helpen aan één van onze organisaties

Wij bieden

De mogelijkheid om zowel individueel als in groep te rijden (woensdagavond/WE)

Regelmatige informatie door middel van onze Eendrachtkrant

Overzicht van uw gereden km met laureaatschappen

Jaarabonnement op “Vlaamse wielrijder en biker”, een 2-maandelijks magazine

Een goede groepsgeest met jaarlijks verschillende groepsactiviteiten

Een club waar bijna geen verplichtingen zijn in navolging van onze slogan:

“ FIETSEN IS VRIJHEID “

 
 
by R & T